Kalpte Üfürüm Duyulması

Pek çok üfürümün tam mekanizması bilinmese de bu sesin kan akım hızı ile ilgili türbülans sonucu ortaya çıktığı düşünülür.

Üfürümler şiddet, frekans, nitelik işitilme zamanı ve işitilme yerine ve yayılımına göre değerlendirilir. Üfürümler kalp, kapak ve damar hastalıkları hakkında değerli ipuçları verirler.  Sağlıklı çocuklarda da üfürümler duyulabilir. Masum üfürüm olarak tanımlanır. Çocukluk çağında %30-40 oranında duyulabilir. 2-7 yaş arasında sık olmakla birlikte her yaşta duyulabilir. Genellikle ateş, efor ve heyecan gibi kardiyak debinin arttığı durumlarda şiddeti artar. Bu nedenler ortadan kalktığında üfürüm azalır veya kaybolur. Ayrıca postur ve solunumla değişir. Tedavi gerektirmez. Çocuğun hayatını etkilemez. Ancak kalpte bir hekim tarafından üfürüm duyulduğunda mutlaka çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından görülmeli ve eko(kalp ultrasonu) çekilmelidir.