Uzamış Sarılık

Matür bebeklerde 14 günü, prematüre bebeklerde ise 21 günü geçen 10 mg/dl üzerinde olan bir hiperbilirubinemi(bilirubin yüksekliği) varlığı uzamış sarılık olarak tanımlanır.

Uzamış sarılığın en sık nedeni anne sütü sarılığıdır, ancak altta yatan ciddi bir hastalığın belirtisi de olabilir bu hastalıklar;

  • enfeksiyonlar(idrar yolu enfeksiyonu)
  • hemotolojik hastalıklar(enzim defektleriG6PDHG,PK...)
  • hipotiroidi
  • kan grubu uygunsuzluğu
  • karaciğerin birincil hastalığı (gilbert, crigler-najjar send...)
  • pilor stenozu
  • ıdıopatik(nedeni bilinemeyen)

Makaleler

Kliniğimiz

Adres Bilgileri

Yenikaraman Mahallesi, Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. Umi Plaza No:150, K:6, D:43 Osmangazi / Bursa

Telefon: 0224 246 32 00

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.